Klachten bij de inname van voedingssupplementen

Het kan zijn dat u onaangename symptomen ondervindt tijdens of insamenhang met het innemen van vitaminen.

In verband hiermee wil ik een duidelijk beeld scheppen om het voor u gemakkelijker te maken om een beslissing te nemen.

Een belangrijk aspect bij uw beslissing is het feit dat vitaminen, mineralen en spoorelementen simpelweg voedingsstoffen zijn. Niet meer en niet minder. Niets bijzonders, geen hocus pocus.

Mogelijke oorzaken van de klachten:

 1. Het is een bekend feit dat soldaten die uitgehongerd terugkeren uit de oorlog, last hebben van een ontregelde maag en zelfs ziek kunnen worden wanneer zij –te plotseling – hun lichaam van voeding voorzien. Als het lichaam langdurig honger heeft geleden, kan het merkwaardige of zelfs storende reacties geven, zelfs alleen al doordat het de voeding krijgt die het nodig heeft.
 2. Wanneer het lichaam met ontberingen kampt, wordt een aanzienlijk aantal natuurlijke functies min of meer geblokkeerd, deze verkeren dan gedeeltelijk in een sluimertoestand.Een voorbeeld hiervan is detoxificatie. In het hongerlijdende lichaam hopen de gifstoffen zich op. Er vindt amper detoxificatie plaats. Het is een bekend feit dat er voor het detoxificatieproces veel vitaminen nodig zijn. Het kan gebeuren dat het lichaam, dat nu goed voorzien wordt en in veel mindere mate of überhaupt geen honger meer lijdt, in volle vaart begint met de detoxificatie. Hierdoor kan het lichaam enigszins van slag raken en tijdelijk onaangename symptomen vertonen.
 3. Het komt ook voor dat iemand in een vroegere periode verschillende ziekten of klachten heeft gehad die niet volledig behandeld zijn en waarbij alleen de symptomen zijn onderdrukt, bijvoorbeeld met pijnstillers, antibiotica of andere medicijnen of therapieën.
  Bij een voldoende hoeveelheid vitaminen ontwaakt het zelfhelende mechanisme van het lichaam uit zijn sluimertoestand en begint het aan de grote schoonmaak. Op zo’n moment gebeurt het wel eens dat een persoon opnieuw een van de ziekten van vroeger ‘doormaakt’, al is dit in werkelijkheid slechts een herinnering daaraan. Dat duurt over het algemeen minder lang en is veel minder hevig dan de oorspronkelijke ziekte.Een van onze klanten schreef in dit verband over zijn/haar eigen ervaringen:

  Ik neem sinds een maand de multivitaminen en ik voel me nu al een stuk rustiger vanwege het feit dat de ziekten die we hebben gehad (die waarschijnlijk niet genezen waren maar enkel onderdrukt werden) nu allemaal naar boven kwamen. Het is waar dat ze binnen 2 à 3 dagen over waren. Mijn dochter was bijvoorbeeld allergisch voor penicilline en antibacteriële zalf ‘Tetrán’ en ze kreeg weer dezelfde uitslag (die gepaard ging met hevige jeuk) als toen ze nog klein was, hetgeen we met calcium behandelden. Bij mij kwamen opnieuw mijn nier- en galblaasproblemen terug. Ik hielp mijn lichaam door het drinken van geneeskrachtige thee en nu voel ik me weer goed. Mijn dochter is helaas gestopt met het slikken van vitaminen en is naar de huisarts gegaan en heeft medicijnen ingenomen.” 

  Een andere klant brengt verslag uit over de eerste vijf weken waarin vitaminen werden ingenomen:

  „Sinds vijf weken neem ik multivitaminen, calcium en magnesium en vitamine C. In het begin had ik doffe hoofdpijn, maar dat ging na twee weken over. Vroeger had ik veel last van hoofdpijn, nu heb ik het echter minder vaak. Ik werd vreselijk slaperig en ik moest overdag gaan liggen, want mijn ogen vielen dicht. Daar ben ik nu ook overheen. Een paar dagen lang kreeg ik na het eten weer honger, misschien omdat mijn lichaam om meer vitaminen vroeg. Dat is ook voorbij

  Ik heb eens tijdens een lezing over natuurlijke geneeskunde gehoord dat als men het fysieke lichaam met natuurlijke middelen behandelt (reflexologie, acupunctuur, massage, vasten enzovoorts), symptomen van vroegere ziekten, die niet verholpen zijn maar met medicijnen onderdrukt werden, opnieuw de kop kunnen opsteken (in omgekeerd chronologische volgorde) voordat ze genezen. Daar moet je niet van schrikken, het is eerder juist een ‘goed teken’ dat aangeeft dat het lichaam reageert op de behandeling: het oude slechte ‘patroon’ staat op zijn kop, de gifstoffen worden afgescheiden en het lichaam is begonnen met genezen. Deze ‘afscheidingscrisis’ kan zich manifesteren in verhoging, uitslag, spier- of gewrichtspijn, hoofdpijn, zweren en van alles en nog wat. Ik ervoer deze symptomen ook bij mezelf, maar ze gingen snel over. Ik let op de reacties van mijn lichaam.

  Tegenwoordig ben ik ook ’s avonds niet meer moe en loop ik over van de energie. Mijn haar heeft zijn oude glans teruggekregen. Mijn allergiesymptomen zijn afgezwakt en vervolgens verdwenen, maar ik verwacht de echte resultaten pas volgend jaar, wanneer de symptomen niet eens meer tevoorschijn komen.”

  In de bovenstaande gevallen (punten 1, 2 en 3) doet men er goed aan om de producten – uiteraard op eigen verantwoordelijkheid – te blijven gebruiken en op deze manier het lichaam door de onaangename fasen van ontwaking, opschudding, herstel, opruiming en detoxificatie heen te helpen. Uiteraard staat het iedereen vrij om te besluiten om op een moment als dit te stoppen. Mijn persoonlijke mening is dat dit niet de juiste beslissing is.
 4. Als de wil om te leven naar een dieptepunt zakt, kunnen de middelen die de gezondheid en het leven ondersteunen ten opzichte van het gewenste effect soms juist het tegenovergestelde bewerkstelligen. Het komt ook voor dat iemand op aansporing van een familielid begint met het gebruik van de producten en er uiteindelijk – in het geheim – op uit is om bij het familielid aan te tonen dat ook deze producten op hem of haar geen uitwerking hebben. Het komt zelden voor, maar er kan ook een dergelijke reden achter zitten. Voor dit soort mensen helpt niets of niemand, zolang ze niets aan hun eigen houding doen. Ze willen koste wat kost ziek zijn, Joost mag weten waarom, soms om op deze manier hun omgeving in een hoek te zetten en te chanteren. Dit soort rariteiten komt voor.

Zoals ik al zei: vitaminen, mineralen en spoorelementen zijn voedingsmiddelen. Het kan gebeuren dat iemand in de eerste fase van het helingsproces enige klachten ondervindt vanwege de hierboven opgesomde factoren. Het is echter absoluut ondenkbaar dat voor het lichaam onmisbare voedingsstoffen op wat voor manier dan ook schade veroorzaken of iemand ziek maken, met uitzondering van het geval onder punt 4.

Indien iemand door toedoen van voedingssupplementen, oftewel door voeding, aantoonbaar in een slechtere toestand raakt, dient deze methode opgeschort te worden, aangezien dit kennelijk niet de oplossing is.

Zo’n persoon mag zijn of haar lichaam dan blijkbaar niet voorzien van voldoende voedingsstoffen. Dat respecteren wij.

In alle bovenstaande gevallen dient de persoon die de producten gebruikt zelf verantwoording te nemen en een beslissing te nemen. Het gaat om voeding. Die kunnen geen problemen veroorzaken. Dit is een stabiel aanknopingspunt bij het nemen van de juiste beslissing.

Met vriendelijke groeten,
Dr. Gábor Lenkei