Recepten

WIL U MIJN ADVIES VOLGEN?

In Hongarije verscheen mijn boek “Censuur – Wat u niet mag weten over uw gezondheid” in 2003 voor het eerst. Dit boek is in 2009 in het Nederlands uitgegeven.
Dit boek is een bestseller. In Hongarije zijn er meer dan 140.000 exemplaren van verkocht en in Nederland en België nu ook al meer dan 12.000.
In dit boek beschreef ik voor het eerst wat de optimale samenstelling van een multivitamine was.

Deze optimaal gebalanceerde multivitamineformule bleek correct te zijn.
Ik heb honderden mappen kunnen vullen met verslagen van mensen die mijn advies hebben gevolgd en er succes mee hebben gehad. Ik kreeg tienduizenden berichten over opmerkelijke en vaak zelfs verbazingwekkende ervaringen.
Ik beschouw het als een bijzonder groot succes dat we ook de gezondheid van mensen die niet eens ziek waren fors hebben kunnen verbeteren.
In Censuur – Wat u niet mag weten over uw gezondheid, deelde ik voor het eerst het recept van mijn samenstelling multivitamine/mineralen/spoorelementen voor elke dag.
Ook toen al heb ik benadrukt dat voor een uitstekend resultaat de samenstelling moet worden aangevuld met een drankje met Calcium en Magnesium en Vitamine C.

DIT IS WAT IK ADVISEER:

1. MULTIVITAMINE

Kies een goedgekozen multivitamine, aangepast aan uw lichaamsgewicht, levenswijze, inspanningen en uw algemene toestand.

De multivitaminen zouden samengesteld moeten zijn uit een optimale balans van vitaminen, mineralen en spoorelementen. Ik adviseer samenstellingen gebaseerd op mijn eigen onderzoek (zoals dat ook in mijn boek “Censuur – Wat u niet mag weten over uw gezondheid” beschreven wordt).

Omdat vitaminen en mineralen een rol spelen in alle complexe en in parallel verlopende biochemische processen in het lichaam is de optimale balans van groot belang! 

Daarnaast is gebleken dat een lichaam grotere kwantiteiten nodig heeft ter aanvulling dan algemeen aangenomen

Hieronder vindt u meer informatie over de sterktes en de hoeveelheden die ik per dag adviseer.

advies


2. CALMAG

Minstens één à twee porties per dag. Dit is een mix van Calcium en Magnesium in de juiste verhouding (2:1 of 3:1).

Het is en Biologisch feit dat het beste effect wordt bereikt door Calcium en Magnesium tegelijkertijd op te nemen in het lichaam.

De beste resultaten zien we als we het calcium en magnesium een lichtzure oplossing maken.

CalMag zou daarom genomen moeten worden in de vorm van oplospoeder.


3. VITAMINE C

Extra, bovenop de Multivitamine, minstens 2 à 3 gram.

Extra Vitamine C want dat kan het lichaam nog zeker extra gebruiken. Vitamine C is belangrijk voor veel processen in het lichaam. Naast de rol die deze vitamine heeft voor de aanmaak van collageen, een zeer belangrijk eiwit voor alle onderdelen in het lichaam die zowel stevig als elastisch moeten zijn (zoals botten, tanden, gewrichten, bloedvaten, de huid, ….), is het ook van belang voor de weerstand en als anti-oxidant.

Qua benodigde hoeveelheid wordt vitamine C in het algemeen zwaar onderschat. Het lichaam heeft minimaal 30 tot 50 mg per kg lichaamsgewicht nodig. 

Het is overigens zo dat de extra vitamine C (en dit geldt overigens ook voor vitamine E) geen effect heeft op de optimale balans.

En deze combinatie van Multivitamine, CalMag en extra Vitamine C zou u elke dag moeten nemen. 
De feedback die ik gekregen heb laat zien dat mijn advies juist is gebleken. 
De samenstelling heeft de test des tijds doorstaan.

WELKE MULTIVITAMINE KIEZEN?

Om te weten welke Multivitamine u naast de CalMag en de extra Vitamine C zou moeten nemen volgt nu een indeling van in categorien.

Vitamine- en mineraalinname moet aangepast worden aan de individuele behoefte.

De individuele behoefte wordt door de volgende factoren bepaald:

 1. Lichaamsgewicht
 2. Levenswijze en levensstijl
 3. Actuele gezondheidstoestand van het lichaam
 4. De intensiteit van de stofwisseling
 5. De hoeveelheid fysieke en mentale stress

Bovenstaande factoren kunnen de schijn wekken dat het bepalen van de juiste inname een ingewikkelde en complexe kwestie is.

Gelukkig is dat niet zo. In feite is het relatief eenvoudig om de juiste hoeveelheid en verhouding voor elke persoon te vinden.

In de beginfase kunnen richtlijnen gevolgd worden, maar het belangrijkste uitgangspunt is dat men zelf eenvoudig kan ervaren bij welke samenstelling men zich het prettigst voelt.

Op grond van mijn onderzoeken en ervaringen heb ik vier categorieën gedefinieerd.

Door vast te stellen in welke categorie men valt krijgt men een indicatie van de behoefte aan vitaminen en mineralen en bij welke hoeveelheid vitaminen en mineralen de beste resultaten kunnen worden verwacht.

In elk geval is het wel raadzaam om de sterkte en de hoeveelheden geleidelijk op te bouwen zodat het lichaam geleidelijk aan de extra nutrienten kan wennen.

DE VIER CATEGORIËN ZIJN:

 1. Eerstegraads tekort
 2. Tweedegraads tekort
 3. Derdegraads tekort
 4. Vierdegraads tekort

EERSTEGRAADS TEKORT

Mensen met een eerstegraads behoefte voelen zich in het algemeen goed met de hieronder vermeldt recept.

Dit zal het geval zijn voor:

 1. Kinderen
 2. Lichamelijk gezien kleinere volwassenen
 3. Mensen met een niet al te grote mentale of fysieke belasting
 4. Mensen die niet ziek zijn
 5. Mensen die er gewoon voor willen zorgen dat hun lichaam ten minste op het basisniveau alle onmisbare vitaminen en mineralen krijgt

De antwoorden van ons lichaam spreken boekdelen.Tienduizenden ervaringen getuigen van de effectiviteit van een goede receptuur op het introductieniveau.

recept-1-lenkei

TWEEDEGRAADS TEKORT:

Mensen met een tweedegraads behoefte zouden onderstaand recept moeten volgen. 

Dit recept wordt veelal gekozen moeten worden bij:

 1. Mensen met een lichaamsgewicht vanaf 70 à 80 kg
 2. Mensen die niet al te ’relaxed’ leven
 3. Mensen waarbij de eerstegraads samenstelling niet het herstel heeft gebracht dat men had willen bereiken.
 4. Mensen die zich normaliter, op gewone dagen, goed voelen bij de hoeveelheden van het recept van het eerstegraads tekort, maar die in meer stressvolle en belastende periodes behoefte hebben naar een grotere dosering.
recept-2-lenkei

DERDEGRAADS TEKORT:

Behoefte aan dit recept bestaat veelal bij:

 1. Grotere mensen
 2. Mensen met een gewicht van rond de 100 kg of meer
 3. Bij mensen die aan zware geestelijke of fysieke belasting zijn blootgesteld (ongeachte het gewicht)
 4. Ook voor degenen die het idee hebben of ervaren hebben dat de samenstelling voor lagere niveaus voor hen niet voldoende is.

De dosering aan de hand van lichaamsgewicht is niet heilig. Er zijn grote mensen die eten als een vogeltje en er zijn kleine mensen met een grote eetlust.

De behoefte aan voedingsstoffen hangt niet direct af van de afmetingen van het lichaam, maar meer van de mate van belasting en ook van de intensiteit van de stofwisseling die per individu kan verschillen.

Dit recept kan ook aan mensen worden aanbevolen die lang, eventueel zelfs 12 à 14 uur per dag moeten kunnen doorwerken.

Voor de regeneratie kunnen dan dergelijke grote hoeveelheden en verhoudingen nodig zijn.

recept-3-lenkei

VIERDEGRAADS TEKORT:

Kan gelden voor allen die een prestatie ver boven het gemiddelde moeten leveren en die op grond van hun eigen ervaringen het beste „op deze brandstof” werken.

Deze samenstelling kan gerust aan iedereen worden aanbevolen die graag het hoogst haalbare en het beste aan zijn lichaam wil geven.

recept-4-lenkei

BELANGRIJK OM TE BESEFFEN:

Er is nog iets belangrijks wat iedereen goed moet beseffen:

Vitaminen en mineralen zijn voedingsstoffen.

Verhoging van de hoeveelheid ervan verbetert de kwaliteit van de voeding. Een betere “brandstof” kan alleen maar de prestaties van de “motor”, het lichaam, verbeteren.

Het kan zijn dat het bij een reguliere belasting niet absoluut noodzakelijk is om de beste „brandstof” te tanken, maar op lange termijn zal de „motor”, het lichaam, zich dankbaar tonen voor deze verwennerij.

Het is sterker, stabieler, minder aan slijtage onderhevig en levert betere prestaties.

Inname van grotere doses wil dus alleen maar zeggen dat we “extra zekerheden inbouwen” bij de werking van het lichaam, zoals bruggenbouwers dat ook doen.

Daarmee kunnen we geen kwaad doen.

Met een harmonisch, uitgebalanceerd product kunnen er onmogelijk problemen worden veroorzaakt.

Het is alleen zo dat de „brug” breder en sterker wordt dan absoluut noodzakelijk. 
De verwennerij is voornamelijk een kwestie van geld. Als u het zich kunt veroorloven, waarom zou u uw lichaam dit onthouden?