Bij gebrek aan een gezondheidscultuur

Doorheen de geschiedenis heeft de mens talrijke methodes uitgeprobeerd om zijn gezondheid te beschermen of te verbeteren:

  • geesten oproepen
  • toverdrankjes van kruidenvrouwtjes drinken
  • bloedzuigers gebruiken
  • spinnenwebben in pijnlijke wonden wrijven
  • toverspreuken mompelen
  • een brouwsel van geneeskrachtige planten drinken
  • aderlaten
  • grote hoeveelheden bloed afnemen
  • met niespoeder de kwade geesten verdrijven

In onze moderne tijd laten mensen hun getergde lichaam zelfs bestralen door een radioactieve kobaltbom. Of ze verwachten dat allesvernietigende chemotherapie voor beterschap zal zorgen.
Anderzijds ziet het er naar uit dat mensen niet veel aandacht besteden aan de eeuwig geldende natuurlijke wetmatigheden die aan de basis liggen van hun gezondheid.
Ik verwijs dan naar de natuurlijke wetmatigheden waarvan de kennis ons in staat zou stellen om onze aangeboren, natuurlijke capaciteiten te doen gelden. Zo zouden we twee keer zo oud kunnen worden als de huidige, belachelijke lage levensverwachting. En dat in blakende gezondheid.
Het ziet er naar uit dat de mens de hoop dat hij zelf de situatie te baas zou kunnen, heeft opgegeven en zo in de val van de zogenaamd wetenschappelijke overtuigingen en dogma’s is gelopen. 
Hij is een heksenjacht begonnen en heeft cholesterol (onschadelijke en zelfs levensbelangrijke stof) veroordeeld tot de dood op de brandstapel. Hij is vetten beginnen vermijden (waarmee hij onbewust ernstige schade veroorzaakt in zijn lichaam). Hij heeft het leven schenkende zout als moordenaar bestempeld. Hij heeft zijn lot in handen gegeven van onnatuurlijke, chemische stoffen die gefabriceerd worden in met prikkeldraad omgeven laboratoria. 
Misschien heeft hij nooit geweten welke capaciteiten en gaven hij van de natuur heeft meegekregen, en als hij het ooit al wist, is hij het vergeten. Hij weet nog minder over zichzelf dan de mensen uit de ver vervlogen tijden die wij nu zo graag als onbeschaafd bestempelen.
Opgesloten in de gevangenis van zijn eigen onwetendheid is hij niet meer dan een schim van wat hij eigenlijk zou kunnen zijn. 
Het zou heel spijtig zijn als het verhaal hier zou eindigen. Gelukkig is dat niet het geval.
De kennis die ik verzamelde tijdens mijn jarenlange onderzoek heb ik goed georganiseerd zodat alles gemakkelijk te begrijpen valt. In het licht van de bereikte resultaten durf ik vandaag reeds dapper zeggen dat we veel vooruitgang hebben geboekt. 
Ook u kan de gaven die u kreeg van de natuur leren kennen.
Ook u kan uw wonderbaarlijke aangeboren gaven in ere herstellen.
Iedereen – ook u – kan gezonder zijn.

Dr. Gábor Lenkei