Dr. Lenkei’s gezondheidscultuur

WAT IS CULTUUR?

Volgens het Woordenboek Vreemde Woorden van István Tótfalusi is het woord cultuur een woord van Latijnse afkomst: cultura = bebouwing, ontwikkeling. Het komt van het woord colere, cultum = bebouwen, verzorgen. 

In het Hongaars wordt het in verschillende betekenissen gebruikt: 

 • Verfijnd, beschaafd gedrag;
 • Beschaving in een gebied, van een bepaald volk;
 • Het geheel van materiële en geestelijke waarden gecreëerd door de mensheid.

Volgens het Verklarend Woordenboek Hongaars (van uitgeverij Akadémiai Kiadó) betekent het ook:

 • Het feit dat iemand ontwikkeld, beschaafd is.

Daaruit volgt dat gezondheidscultuur verwijst naar iemands beschaafdheid op dat vlak, met andere woorden: naar iemands ontwikkeling en verfijnd gedrag op vlak van gezondheid.

In een echte gezondheidscultuur is de “ontwikkeling, beschaafdheid” van de individuen van hoog niveau. 

Cultuur wordt niet enkel gekenmerkt door het aantal gecreëerde intellectuele verdiensten (door geleerden bijvoorbeeld), maar ook door de mate waarin die verdiensten gemeengoed geworden zijn. Het woord verwijst dus ook naar het aantal mensen dat zich meester heeft kunnen maken van de kennis die aan de basis ligt van de cultuur, en het niveau waarop die mensen zich die kennis hebben eigen gemaakt.

IN EEN GEZONDHEIDSCULTUUR VAN HOOG NIVEAU:

 • zijn mensen zich bewust van hun aangeboren, natuurlijke capaciteiten;
 • weten mensen dat gezondheid de norm is en dat ziektes volstrekt onnatuurlijke fenomenen zijn;
 • beseft men dat mensen ook lang na hun honderdste verjaardag nog actief, jeugdig, fris, flexibel en beweeglijk kunnen zijn;
 • kennen mensen de fundamentele wetmatigheden die aan de basis liggen van een gezonde werking van hun lichaam;
 • zijn mensen dankzij die kennis in staat om zelf hun gezondheid te bevorderen en zo een rijker en vreugdevoller leven te leiden;
 • zijn mensen dankzij die praktische kennis zeker van hun stuk en kunnen ze niet snel worden misleid.

IN EEN GEZONDHEIDSCULTUUR VAN HOOG NIVEAU:

 • zal je een vrouw in de twintig niet horen zuchten: “tja, eens de dertig voorbij worden ziektes toch onvermijdelijk”; 
 • kan je mensen niet wijsmaken dat een vetarme voeding wenselijk is;
 • worden voedingsproducten met een verminderd vetgehalte (die een gevaar betekenen voor de gezondheid) niet zo massaal gekocht;
 • zou men mensen niet kunnen wijsmaken dat cholesterol (een stof die ons lichaam zelf produceert omdat het niet zonder kan) een “duivels gevaar” is;
 • zou men zich niet laten vangen door de mythe dat “zoutconsumptie gevaarlijk is”.
 • Men zou lachen met de aanbeveling om dagelijks maximum zo’n 2 gram zout te gebruiken. Mensen zouden immers weten dat de medische handboeken dagelijks minstens 3 gram aanraden, omdat een lagere hoeveelheid het innerlijk evenwicht verstoort.
 • Een man die bijna veertig wordt, zou niet geloven dat hij al “van middelbare leeftijd” is en dat hij al op weg is naar de herfst van zijn leven.
 • Mensen zouden hun bedenkingen hebben als ze nog maar eens werden bedreigd met een nieuwe wereldepidemie.
 • Men zou zich ervan bewust zijn dat – zoals reeds is gebleken – de pharmamaffia er zelfs niet voor terugdeinst om epidemiologische “deskundigen” van de WHO (de Wereldgezondheidsorganisatie) met financiële middelen aan zich te binden.
 • Mensen zouden eens goed lachen als iemand hen probeerde te doen geloven dat de “goede bloeddruk” voor een klerenkast van 130 kilo dezelfde is als die voor een oma van 45 kilo in een schommelstoel.
 • Mensen zouden zich niet laten bang maken door het verzinsel dat “veel vitamine C galstenen veroorzaakt”, want ze zouden op de hoogte zijn van het wetenschappelijke bewijs dat deze ongegronde stelling weerlegt. 
 • Mensen zouden hun oren spitsen als wordt gemeld dat de bijwerkingen van veilig geachte  geneesmiddelen al zoveel mensen hebben gedood dat ze het al tot in de lijst van de vaakst voorkomende doodsoorzaken hebben geschopt.
 • In plaats van week na week hun verkouden, zieke kinderen naar de dokter te sleuren, zouden mensen methodes kennen om hun immuunsysteem op een snelle en natuurlijke manier te versterken.
 • De instellingen en parlementsleden verantwoordelijk voor volksgezondheid zouden niet toestaan dat onschuldige, nietsvermoedende kinderen worden behandeld met een middel (Ritalin) dat eerder voor volwassenen zo gevaarlijk bleek dat het uit de handel werd genomen.
 • Mensen zouden weten dat pijnstilling met medicatie niet meer is dan een sprookje. Men zou zich ervan bewust zijn dat zulke middelen – wat de mooie reclame ook beweert – enkel de verbinding tussen de pijnlijke zone en de hersenen verbreekt, zodat de pijn blijft bestaan maar we ons er gewoon niet van bewust worden. 
 • Men zou zicht niet laten misleiden door het idee dat de psychologische problemen van een verfijnd en gevoelig wezen als de mens kunnen worden opgelost met een “stemmingsverbeterend” pilletje.
 • In zo’n cultuur zou het onvoorstelbaar zijn dat een minister van Volksgezondheid een verordening uitvaardigt zoals diegene die ik vermeld onder de titel “Wil u weten waarom…?” 
 • En er zijn nog zo veel andere dingen die de Homo Sapiens in een gezondheidscultuur van hoog niveau niet zou slikken. 
 • Men zou een waardevol, gelukkig en vruchtbaar leven leiden, in volle gezondheid.

Ik heb er mijn leven aan gewijd om ervoor te zorgen dat we binnen afzienbare tijd een gezondheidscultuur van hoog niveau kunnen creëren. Op korte tijd zetten we grote stappen in die richting, zodat de verandering en verbetering ook op maatschappelijk niveau merkbaar is.

We zijn goed op weg.

De gezondheidscultuur op hoog niveau is in aanbouw en vele mensen zijn er reeds trotse vertegenwoordigers van geworden. 

Een van de belangrijkste uitingen van ons succes is de massa mensen die geïnteresseerd zijn in en open staan voor mogelijkheden om hun gezondheid te ontplooien. Het is een uitstekende ploeg, waar ook u – die dit leest – toe behoort. 

Uw aandacht doet mij veel plezier!

Bedankt! 

Dr. Gábor Lenkei